Dostawa

Produkty są udostępniane nabywcy w postaci pliku elektronicznego oraz klucza licencji wysyłanych na podany przez nabywcę przy składaniu zamówienia adres e-mail. Dodatkowo, klucz licencji wysyłany jest do nabywcy drogą pocztową (na podany przez nabywcę przy składaniu zamówienia adres) wraz z tzw. certyfikatem potwierdzającym nabycie wybranego programu.

Dostawa certyfikatu (bądź innych towarów) zamówionych w Sklepie Internetowym odbywa się na koszt zamawiającego. Dostępne są następujące formy dostawy:

• dostawa Pocztą Polską (przesyłka priorytetowa) towarów już opłaconych – koszt 9 PLN brutto
• dostawa przez firmę kurierską, towarów już opłaconych – koszt 19 PLN brutto

Dostawy przez firmę kurierską są realizowane w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu wpłynięcia zapłaty na rachunek bankowy Sklepu Internetowego.

Uwaga!

Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki, na żądanie odbiorcy, kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody. Podpisanie odbioru przesyłki oznacza, że certyfikat (bądź inny towar) został dostarczony i przyjęty przez Odbiorcę bez uszkodzeń. Ewentualne reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki będą przyjmowane wyłącznie na podstawie protokołu szkody.