Twórcy programu

Emapa sp. z o.o. – dostawca danych kartograficznych i dystrybutor programu:

 

MapFactor s.r.o. – dostawca oprogramowania: