Aktywacja programu

Przed przystąpieniem do procesu instalacji i aktywacji programu zapoznaj się z warunkami licencji na oprogramowanie Autopilot.

Klucze

Aktywacja programu AutoPilot składa się z kilku etapów, w których Użytkownikowi przypisywane są 3 osobne klucze, generowane kolejno na podstawie poprzedniego klucza:

1. Klucz produktu: 25-znakowy kod otrzymywany przez Klienta przy zakupie programu (drogą mailową i/lub tradycyjną pocztą).

2. Klucz aktywacyjny: 12-znakowy kod generowany przez program AP podczas procesu aktywacji (po wpisaniu klucza produktu).

3. Klucz licencji: 25-znakowy kod generowany przez stronę www.autopilot.pl/aktywacja (po wpisaniu klucza aktywacyjnego) i przychodzący na wskazany adres e-mail. Jest to ostatni klucz z procesu aktywacji.

UWAGA!

Prosimy o zapisanie i zachowanie wszystkich kluczy. Klucz aktywacyjny pozwala po ponownym jego wpisaniu na stronie na wygenerowanie tego samego klucza licencji. Klucz licencji jest zaś niezbędny do ponownej instalacji na tym samym urządzeniu.

 

Proces aktywacji

Poniżej opisany jest proces aktywacji programu AutoPilot. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami i postępowanie zgodnie z nimi krok po kroku:

1. Do zainstalowanego na urządzeniu przenośnym i uruchomionego programu AutoPilot należy wpisać otrzymany przy zakupie klucz produktu.

2. Program wygeneruje klucz aktywacyjny.

3. Klucz aktywacyjny należy wpisać w poniższe pole (po uprzedniej rejestracji):

4. Strona wygeneruje ostateczny kod – klucz licencji.

5. Klucz licencji należy wprowadzić do programu AutoPilot i program jest gotowy do użytku.

 

Przypominamy o potrzebie zachowania wszystkich kluczy.